Det er vår skyld at bilen din ikke ruster!


Start vårt antirust program nå og stopp utviklingen før det blir værre.

Husk at bilen ruster hele året og ikke bare når det saltes.Følger du opp vårt program og anbefalinger vil bilen holde så lenge drivverket går. Det skal ikke være rust som har skylda for at bilen faller i verdi, må kondemneres, eller repareres.


Programmet er som følger og baserer seg på oppfølgingstime hver 1.5 år hvor full behandling gjentas etter 4.5 år.

1. Du tar en full understells behandling.

2. Etter 1.5 år kommer du innom for en rust service/rebehandling. Billigere og raskere enn full behandling.

3.  Etter 3 år kommer du innom for en rust service/rebehandling. Billigere og raskere enn full behandling.

4. Etter 4.5 år tar en full understellsbehandling igjen.


Fordeler:

1. Høyrere salgsverdi på bilen. Den dagen du evnetuelt skal selge bilen kan du vise til vårt service hefte og fortelle at bilen er godt behandlet.


2. Mindre utgifter på reperasjoner. Biler som har gjennomgått behandling over tid vil være lettere og skru på da bolter ikke er rusta fast, elektriske koplinger ikke er eiret osv


3. Sikkerheten vedlikeholdes. Strukturelle svakheter pga rustangrep oppstår ofte og er tilogmed et eget sjekkpunkt ved en EU kontroll.


4. Lengre levetid. Så snart bilen er behandlet vil levetiden på karosseri og bærende deler økes betraktelig da faren for videre rust er minimert. Rust, som er den vanligste årsaken til at biler kasseres, vil ikke lenger være noe problem, og bilen kan gå tilnærmet uendelig med bare å skifte slitedeler. Husk: Å skifte slitedeler er billig i forhold til å skifte bil!Du vil få service heftet fyllt ut for hvert besøk og automatisk innkalling når det er på tide med behandling.

Dette passer like godt for nye som gammle biler!

Som vi sier "Går bilen igjennom rustpunktene ved en EU kontroll i dag, vil den også gjøre det neste gang hvis den behandles av oss"

   


Effektivt på alle biler

Overlegen hvis bilen allerede har begynt å ruste

- Ring på 90553105

  eller send mail til

  martin@aauto.no


-  Vi tar kort, kontant eller

   faktura med 14 dagers 

    forfall.- Ettermiddag/kveldsåpent.